Glaspoort maakt haar glasvezelaanbod nog aantrekkelijker
Direct naar hoofdinhoud
Nieuws

Glaspoort maakt haar glasvezelaanbod nog aantrekkelijker

Netwerkbedrijf Glaspoort wil het aanbod voor haar partners verder verbeteren en lagere tarieven mogelijk maken door de bestaande Wholesale dienstverlening uit te breiden met een virtueel lokaal ontbundelde variant. Deze nieuwe variant is beschikbaar voor de consumentengebieden in het netwerk van Glaspoort. Goed nieuws voor de consument want Glaspoort draagt hiermee bij aan een aantrekkelijk geprijsde glasvezel internetverbinding.

Nieuwe voorwaarden voorgelegd aan ACM

De ACM is op dit moment bezig met een analyse op de telecom markt en onderzoekt of het nodig is over te gaan tot regulering van toegang tot vaste netwerken op grond van de Telecommunicatiewet (Tw) en/of tot handhaving op basis van de Mededingingswet (Mw). Daarom heeft Glaspoort haar aanbod voorgelegd aan de ACM met het verzoek deze te beoordelen en bindend te verklaren.

Lange termijn zekerheid

Glaspoort wil bovenstaand aanbod voor 8 jaar aanbieden en daarmee een stabiel klimaat creëren voor Glaspoort en haar Wholesale partners. Tijdens deze 8 jaar zal Glaspoort een gematigde aanpassing van de consumenten prijsindex hanteren bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven.

Jan-Willem Scheerder, CEO Glaspoort: ‘De komende vijf jaar vindt de uitrol van ons glasvezel netwerk plaats. Duidelijkheid, zekerheid en een aantrekkelijk tarief zijn essentieel voor onze Wholesale partners en daarmee voor de duurzame uitrol van glasvezel in dorpen en kleine kernen in Nederland. We kijken dan ook uit naar een positieve behandeling en marktconsultatie van onze aanvraag waarna we het nieuwe aanbod snel kunnen introduceren bij onze bestaande partners en hopelijk nieuwe telecom aanbieders op ons netwerk mogen verwelkomen.

Glaspoort

Nederlandse huishoudens in dorpen en kleine kernen maar ook bedrijven snakken naar snel en stabiel internet. Dat mogelijk maken is waarom Glaspoort is opgericht. Inmiddels heeft Glaspoort al meer dan 100.000 huishoudens voorzien van glasvezel. Glaspoort heeft de ambitie om de komende vijf jaar circa 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven te voorzien van een supersnelle en toekomstvaste glasvezelverbinding.

Er zijn inmiddels 22 telecom aanbieders actief op het open glasvezelnetwerk van Glaspoort waaronder KPN, Youfone, Budget, XS4All, Freedom, Kliksafe, Cambrium, Plinq en Solcon. Eindgebruikers hebben op het netwerk van Glaspoort dus ruime keuze voor hun nieuwe supersnelle internetabonnement.