De gemeente Leeuwarden verleent Glaspoort instemming voor de uitrol van glasvezel in dorpen en bedrijventerreinen
Direct naar hoofdinhoud
Lokaal nieuws

De gemeente Leeuwarden verleent Glaspoort instemming voor de uitrol van glasvezel in dorpen en bedrijventerreinen

LEEUWARDEN, 30 juni 2022 Glaspoort wil in 24 dorpen en op 9 bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden glasvezel aansluitingen aanleggen. Het gaat om ongeveer 13.000 aansluitingen. Dit is nu mogelijk, omdat Glaspoort en Gemeente Leeuwarden een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. De eerste bewoners worden in Grou in augustus per brief geïnformeerd.

In de samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente Leeuwarden en Glaspoort de ambitie uit om de dorpen Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Feinsum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaerd, Irnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Alde Leie, Reduzum, Wargea, Warten, Weidum, Wytgaard en Wurdum en bedrijventerreinen De Hemrik, Biensma, Oedsmawei, Middelsee, Leeuwarden West, Businesspark Leeuwarden, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String aan te sluiten op glasvezel. De exacte volgorde van de uitrol wordt nader bepaald. Inwoners en ondernemers worden vooraf geïnformeerd.

Vrijblijvende glasvezelaansluiting op het open netwerk van Glaspoort
Toestemming geven voor en het verkrijgen van een glasvezelaansluiting is vrijblijvend, ook al heb je al een glasvezelaansluiting of abonnement. Bij Glaspoort heb je geen verplichting om een abonnement af te sluiten. Indien bewoners of ondernemers wel een abonnement willen afsluiten kan dat direct, maar ook later. Bijvoorbeeld als je nog een lopend contract hebt bij een andere telecomaanbieder.

Bewoners en bedrijven kunnen terecht bij één van de serviceproviders die hun internet- en telecomdiensten aanbieden op het open netwerk van Glaspoort. Er zijn inmiddels meer dan 20 serviceproviders actief op het netwerk van Glaspoort waaronder KPN, Youfone, Kliksafe, Solcon, Freedom, i4Networks en PetitVerbindt. Een volledig overzicht is te vinden op www.glaspoort.nl/providers.

Versnelde glasvezel uitrol
Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. Met deze joint venture versnellen we de glasvezelaanleg in Nederland. Glaspoort gaat de komende jaren circa 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven voorzien van een toekomstvaste glasvezelkabel. Wat ons betreft wordt glasvezel de standaard. Met een glasvezelaansluiting van Glaspoort ben je klaar voor de toekomst.