Privacy statement.

voor de glasvezelaanleg wordt er een geul gegraven

Laatst bijgewerkt op: 26-07-2021

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel Glaspoort B.V.  (hierna: “Glaspoort”) persoonsgegevens verwerkt en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Glaspoort, gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 354 (1118 CZ) Schiphol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Glaspoort B.V.
Evert van de Beekstraat 354
(1118 CZ) Schiphol
www.glaspoort.nl

De Compliance officer van Glaspoort is te bereiken via security@glaspoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glaspoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zo realiseren, onderhouden en beheren wij het glasvezelnetwerk en uw glasvezelaansluiting. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@glaspoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glaspoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Afsluiten en uitvoeren van contract voor een Vastrechtvergoeding
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Glaspoort analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Glaspoort volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Glaspoort neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glaspoort) tussen zit. Glaspoort gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Systeem

Functie

Belang

Gevolgen

Sitecore

Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker

De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met boodschappen die niet van belang zijn voor hem/haar

De gebruiker ziet gepersonaliseerde content die voor hem/haar op dat moment relevant is

DoubleClick

Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker

De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met advertenties die niet van belang zijn voor hem/haar

De gebruiker ziet gepersonaliseerde advertenties die voor hem/haar op dat moment relevant zijn


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glaspoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glaspoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Glaspoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glaspoort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Glaspoort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht van alle 3e partijen cookies / scripts op onze website:

Cookienaam

Functie/Categorie

Verloopt na

_RequestVerificationToken

Noodzakelijk

Sessie

ASP.net_SessionID

Noodzakelijk

Sessie

xIrisIdentification

Noodzakelijk

Sessie

_ga

Statistieken

2 jaar

_gat

Statistieken

Sessie

_gaexp

Statistieken

3 maanden

_gid

Statistieken

Sessie

collect

Statistieken

Sessie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Statistieken

10 jaar

_hjIncludedInSample

Statistieken

Sessie

fr

Marketing

3 maanden

IDE

Marketing

1 jaar

r/collect

Marketing

Sessie

test_cookie

Marketing

Sessie

tr

Marketing

Sessie

theme

Interesse

29 dagen

CM

Marketing

1 dag

CM14

Marketing

14 dagen

cid

Marketing

Sessie

cid

Marketing

Sessie

uid

Marketing

Sessie

uid

Marketing

Sessie


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen middels een brief of e-mail (security@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.
T.a.v. de Compliance Officer
Spaces
Evert van de Beekstraat 354
(1118 CZ) Schiphol

Glaspoort wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glaspoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@glaspoort.nl

Startpagina