Gegevens van Glaspoort

voor de glasvezelaanleg wordt er een geul gegraven

Bezoekadres: 

Glaspoort B.V.
Evert van de Beekstraat 354 (Spaces)
1118 CZ SCHIPHOL

Postadres: 
Glaspoort B.V.
Evert van de Beekstraat 354 (Spaces)
1118 CZ SCHIPHOL

Gegevens Kamer van Koophandel

Glaspoort B.V. staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 81847106
Btw-nummer NL862242368B01

Gegevens toezichthouders

Klantenservice 

Heb je een vraag over ons netwerk? Dan ben je het snelst geholpen bij onze klantenservice.

Ik ben het niet eens met de reactie van Glaspoort

Kom je er niet uit met onze klantenservice? Nadat je een klacht hebt ingediend bij onze klantenservice, kun je terecht bij De Geschillencommissie. Een alternatieve manier voor het indienen van een klacht is via het ODR platform. Het platform verwijst je naar een geschillencommissie die je klacht gaat behandelen.

Naar De Geschillencommissie
Naar het ODR platform