Concrete plannen voor de aanleg van 13.000 glasvezel aansluitingen in de dorpen en op de bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden
Direct naar hoofdinhoud
Lokaal nieuws

Concrete plannen voor de aanleg van 13.000 glasvezel aansluitingen in de dorpen en op de bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden

Glaspoort, het samenwerkingsverband van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en KPN heeft concrete plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor 24 dorpen en 9 bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden. Via een glasvezel aansluiting is supersnel en stabiel internet straks beschikbaar voor 13.000 huizen en bedrijven in de gemeente Leeuwarden.  Op dit moment is Glaspoort in goed overleg met de gemeente Leeuwarden om de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het project met elkaar overeen te komen.

Het project volgt op de aankondiging van Glaspoort dat zij de komende jaren grootschalig glasvezel gaat uitrollen in de provincie Friesland (Toch snel internet in kleine dorpen door nieuw glasvezelnetwerk | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)). Glaspoort heeft de ambitie om in de periode tot en met 2025 circa 100.000 aansluitingen te realiseren in de provincie Friesland.

24 dorpen en 9 bedrijventerreinen in de gemeente Leeuwarden worden voorzien van supersnel glasvezel internet

Glaspoort wil binnenkort starten met de uitrol in de dorpen en op de bedrijventerreinen van de gemeente Leeuwarden. De aanleg vindt plaats in de dorpen: Stiens, Grou, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Baard, Bears, Easterlittens, Finkum, Hijum, Hilaard, Húns, Idaard, Irnsum, Jorwert, Lekkum, Mantgum, Oude Leije, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum, Wijtgaard en Wirdum. Daarnaast staan ook de volgende bedrijventerreinen op de planning: De Hemrik, Businesspark Leeuwarden, Leeuwarden West, Oedsmawei, Biensma, Middelsee, industrieterrein Noarderfjild, bedrijventerrein Wergea en industrieterrein String.

Kosteloze aansluiting en ruime keuze van telecom aanbieders

Glaspoort wil graag iedereen van een glasvezelaansluiting voorzien. De aanleg van de glasvezelaansluiting is dan ook kosteloos en er zijn geen verplichtingen. Eindgebruikers hoeven alleen goedkeuring te geven voor de aanleg en toegang tot de meterkast. Vervolgens kunnen zij zelf bepalen of en wanneer zij daadwerkelijk gebruik gaan maken van de aansluiting. Daarvoor kan men een abonnement afsluiten bij één van de telecom aanbieders op het netwerk van Glaspoort. Er zijn inmiddels 20 telecom aanbieders actief waaronder KPN, Youfone, Budget, XS4All, Freedom, Kliksafe, Plinq en Solcon. Eindgebruikers hebben dus ruime keuze voor hun nieuwe supersnelle internetabonnement.     

Start van de werkzaamheden

De exacte startdatum en volgorde van de verschillende projecten vindt in goed overleg met de gemeente plaats. Alle voorbereidingen zijn inmiddels gedaan en de verwachting is dat dit jaar de eerste huisaansluitingen gerealiseerd kunnen gaan worden. Zodra bekend is wanneer een dorp of bedrijventerrein op glasvezel wordt aangesloten, worden zij vooraf geïnformeerd. Bovendien wordt erop toegezien dat eventuele overlast tot een minimum beperkt wordt.  

Glasvezel voor iedereen

Veel gebieden en vooral steden zijn al aangesloten op glasvezel. De aanleg in kleinere gemeenten, landelijke gebieden en op bedrijventerreinen laat vaak nog op zich wachten. Glaspoort ziet dit anders en gaat de komende jaren juist ook deze gebieden verglazen door 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven in heel Nederland aan te sluiten. Onze missie is simpel: glasvezel voor iedereen.